حکایتها وضرب المثل های فارسی
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1388
شاه شمشاد قدان

سلام! 

کم کار شدیم! 

شما بر ما ببخشید 

 

این شعر حافظ رو تا بحال شنیدین؟ 

با دقت بخونین !قشنگه! مبدونید در مورد کیه؟!

 

 

 

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان
که بمژگان شکند قلب همه صف شکنان 


مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت
گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان 


تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهدبود
بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان 


کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز
تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان 


بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان 


دامن دوست بدست آر و ز دشمن بگسل
مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان 


پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان 


با صبا در چمن لاله سحر می گفتم
که شهیدان که اند این همه خونین کفنان 


گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم  
از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان