حکایتها وضرب المثل های فارسی
چهارشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1388
مثلهای اجنبی!

تصمیم گرفتم چندتا ضرب المثل از کشورای دیگه براتون بگم: (برای تنوع! چون کیبوردم مشکل داشت پس مجبور شدم اینا رو براتون بذارم!)

 

 

مثل عربی : اگر دربارۀ دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش نیستی ، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است نابخشودنی و اگر راست گفته باشی چرا او را به دوستی خود برگزیده ای ؟
 

مثل عربی : کسیکه غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از دیگران نپرسد .
 

مثل عربی : اگر مدت چهل روز با مردم بسر بری ، یا مانند آنها می شوی یا آنها را ترک می کنی .
 

مثل عربی : قول مانند تیر است ، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمیگردد .
 

مثل اسپانیایی : هیچ چیز اسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست .
 

مثل اسپانیایی : اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر بشو . 

 

مثل فرانسوی : مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است . 

 

مثل فرانسوی : کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند ممکن است مرتکب قتلی شود . 

 

مثل چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم(اینو که گل گفتن)